KvK nummer 52128156
BTW nummer NL161169910B01
Algemene voorwaarden webshop Lelykids
Lelykids gevestigd te Lelystad.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Lelykids voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lelykids erkend.

Artikel 2 Levertijd
2.1 Een door Lelykids opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Lelykids zijn, waarna Lelykids zal trachten om binnen 14 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lelykids (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 14 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Lelykids is NIET aansprakelijk voor het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van de post. Wel is het mogelijk, om tegen extra betaling, uw pakket te laten verzekeren. U kunt dit vermelden bij uw bestelling (bij `eventuele opmerkingen`) Of u kunt uw bestelling komen afhalen. Als uw bestelling wordt verstuurd ontvangt u hiervan altijd een mailtje.

Artikel 3 Garantie
3.1 Lelykids biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
3.2 Lelykids is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lelykids) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Lelykids. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Lelykids schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende labels) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
3.4 Lelykids is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen: bewuste roekeloosheid,

Artikel 4 Betaling
4.1 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag,waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.2 Het gehele bedrag moet na het invullen van de gegevens overgemaakt worden op rekeningnummer 1121.87.358 tnv LMJM Meuffels te Lelystad
4.3 Is de betaling na 2 aanmaningen niet ontvangen, schakelen wij een incassobureau in. Dit brengt extra kosten voor de debiteur met zich mee.

Artikel 5 Voorwaarden Retour zenden van een product

5.1 U dient een retourzending binnen 14 dagen na ontvangst vooraf aan ons te melden via de website (www.lelykids.nl)
5.2 Stuur uw product naar ons adres (dit wordt bekend gemaakt in de retourmail die u ontvangt na melding)
5.3 Uw retourzending moet binnen 14 werkdagen bij ons binnen zijn, indien anders overeen gekomen.
5.4 Het product mag geen vlekken of defecten vertonen. En het moet voorzien zijn met de originele labels.
5.5 Verzendkosten zijn voor eigen rekening.
5.6 Zendingen die niet of niet voldoende gefrankeerd zijn, worden door ons niet in ontvangst genomen.
5.7 Producten die speciaal voor u op maat gemaakt zijn, kunnen NIET geretourneerd worden.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2018 Lelykids | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie